Φωτογραφίες

Για φωτογραφίες από:

 

Βασιλόπιτα 2014 (πατήστε εδώ)

Παζάρι 2013 (πατήστε εδώ)

Διάλεξη της Markella van de Graaf (πατήστε εδώ)

Βασιλόπιτα 2012 (πατήστε εδώ)

 

Το Σπίτι της Ένωσης Ελλήνων Ολλανδίας / Het clubhuis van de VvGiN

Από το έτος 1961 στην ιδιοκτησία της Ε.Ε.Ο. / Sinds 1961 eigendom van de VvGiN

Οι στυλοβάτες της καντίνας: Μαρία Κοκκίνου & Piet Haringsma / De steunpilaren van de kantine: Maria Kokkinos & Piet Haringsma

Η αίθουσα / το καφενείο / Het koffiehuis

Search
Archives