Διοικητικό Συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης αποτελούν οι:

- Μαρία Ροχάρ -Αγγελίδου, πρόεδρος, τηλ. 070-3862180
- Ιγνατία Κοκκίνου-Χιώτη, αντιπρόεδρος & δημόσιες σχέσεις, τηλ. 010-8187432
- Angelique Hoffmann-Haringsma, γραμματέας, τηλ. 0642216797
- Νικόλαος Αδαμίδης, ταμίας, τηλ. 06.10044163
- Παναγιώτης Αρτόγλου, μέλος, τηλ. 06.34607670


Search
Archives